Property Details

SACOMREAL PLAZA - Quận Bình Thạnh

 • banner cr2
 • LK vung new
 • banner6
 • vitri
 • Brochure_Carillon 2
 • Brochure_Carillon 2
 • Brochure_Carillon 2
 • nhamaucr3 (5)
 • nhamaucr3 (6)
 • nhamaucr3 (4)
 • nhamaucr3 (3)
 • nhamaucr3 (2)
 • nhamaucr3 (1)
 • cr3
 • nhamaucr3 (1)
 • nhamaucr3 (7)
Property Video
SACOMREAL PLAZA
Property Map

Agent Phòng kinh doanh 01

avatar
 • Office : 0909 71 91 66
 • Mobile : 0909 71 91 66

Kinh doanh, tiếp thị và phân phối các dự án do Sacomreal đầu tư phát…
Know More

Contact

Loading...
 

Similar Properties